Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Zhong Jian Việt Nam

Chủ đầu tư: Zhong Jian Việt Nam
Vị trí: KCN Thuận Thành II, Thuận Thành, Bắc Ninh