Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

TESA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư: TESA HẢI PHÒNG
Địa điểm: KCN Sâu C2B, Hồng Bàng, Hải Phòng