Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Công ty TNHH Hai Premium Treats

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hai Premium Treats
Địa điểm: VSIP Hải Dương, Lương Điền, Hải Dương