Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

MYS Group (Việt Nam)

Chủ đầu tư: Tập đoàn MYS (Việt Nam)
Vị trí: KCN Đồng Văn 4, Duy Tiên, Hà Nam