Xử lý nước thải|

I-GREEN THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM SOHA VIMEX

I-GREEN THI CÔNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỰ ÁN NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM SOHA VIMEX - HƯNG YÊN
 

Read More

Xử lý nước thải|

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CNC- HẢI DƯƠNG

I-GREEN Thi công lắp đặt thiết bị Xử Lý Nước Thải cho nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty CP Dinh dưỡng quốc tế CNC

Read More

Xử lý nước thải|

Công suất: 60 m3 / ngày, QCVN40: 2011 / BTNMT Loại B

Chủ đầu tư: Cagrill Việt Nam
Vị trí: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Read More

Xử lý nước thải|

Công suất: 20cmd, QCVN 40: 2011BTNMT, Class B

Chủ đầu tư: Chien Bian
Vị trí: KCN Đồng Văn II

Read More

Xử lý nước thải|

Công suất: 60cmd, QCVN 40: 2011BTNMT, Class B

Chủ đầu tư: Datatronic Việt Nam
Vị trí: KCN Bá Thiện 2, Vĩnh Phúc

Read More

Xử lý nước thải|

Capacity: 200 m3/day, QCVN40:2011/BTNMT Class A

Investor: LAURELTON DIAMONDS
Location:  Dai An IZ, Hai Duong

Read More

Xử lý nước thải|

Công suất: 700 & 1500 m3 / d, QCVN40: 2011 / BTNMT, Loại B

Chủ đầu tư: Luxsahre ICT Việt Nam giai đoạn I, II & 3
Vị trí: Khu công nghiệp Vân Trung

Read More