Tuyển dụng T5/2023

Tuyển dụng kỹ sư công nghệ và nhân viên vận hành ...

Read More

I-GREEN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG

...

Read More

I-GREEN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

...

Read More

I-GREEN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

...

Read More

TUYỂN DỤNG T9-T12/2022

...

Read More

TUYỂN DỤNG T9-T11/2022

Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-GREEN cần tuyển 1. Kỹ sư hiện trường ( 4 Nam) 2. Nhâ ...

Read More