Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Công ty TNHH TNR Tech

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TNR Tech
Địa điểm: KCN Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam