Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

ESON Precision (VN)

Chủ đầu tư: ESON Precesion (VN)
Vị trí: KCN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh