Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Nhà máy Tonly (TCL Group)

Chủ đầu tư: Nhà máy Tonly (TCL Group)
Vị trí: KCN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh