Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Nhà máy sản xuất bột giấy (TCL Group)

Chủ đầu tư: Nhà máy bột giấy (TCL Group)
Vị trí: KCN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh