Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

QISDA (BENQ) VIỆT NAM

Chủ đầu tư: QISDA (BENQ) VIỆT NAM
Vị trí: KCN Đồng Văn 4, Duy Tiên, Hà Nam