Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Tháp A / C, quy trình hàn & SMT 07 đơn vị, công suất khác nhau

Chủ đầu tư: DONG YANG E&P
Vị trí: Phố Nối, Hưng Yên
Tháp A / C, quy trình hàn & SMT 07 đơn vị, công suất khác nhau