Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

I-Green Thi công hệ thống xử lý khí thải nhà máy AVC- Hà Nam

DỰ ÁN: THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY AVC
ĐỊA ĐIỂM: TỈNH HÀ NAM, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT AVC (VIỆT NAM)
QUY MÔ DỰ ÁN: 100697 M2