Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Tư vấn các thủ tục pháp lý môi trường

Tư vấn các thủ tục pháp lý môi trường

Giá liên hệ
I-GREEN được thành lập vào năm 2016 bởi một nhóm kỹ sư có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực công nghiệp với tầm nhìn xanh về bảo vệ môi trường bằng sự chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật. Chúng tôi là công ty tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường. Kinh nghiệm của chúng tôi với các dự án FDI và sự ám hiểu các các quy định của Việt Nam và yêu cầu của chính quyền địa phương cho phép chúng tôi mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ vượt trội về tư vấn tuân thủ các thủ tục pháp lý môi trường.
 
Hotline 24/07

(+84) 918 424 086

Liên quan
Các dịch vụ của chúng tôi tập trung vào tất cả các thủ tục, giấy phép về môi trường mà một dự án FDI cần phải tuân thủ.
  •  Đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
  •  Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT),
  •  Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường,  
  •  Quan trắc môi trường định kỳ;
  •  Giấy phép xả thải
  • Đăng kí sổ chủ nguồn thải..
Cho đến nay I-GREEN đã thực hiện, hoàn thành rất nhiều các hợp đồng tư vấn môi trường cho các nhà đầu tư FDI như Qisda, MYS (Group) & Huyndai TNR (KCN Đồng Văn IV, Hà Nam), TCL Tonly & Pully, ESON (KCN Đông Mai, Quảng Ninh), Puritech Vina (Văn Lâm, Hưng Yên), Future of Sound Vina (KCN Phúc Ứng, Tuyên Quang) và nhà máy may Prosports tại Giao Thủy, Nam Định, v.v.