Công ty Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật I-Green

Hệ thống hút khí thải

Hệ thống hút khí thải

Giá liên hệ
Chúng tôi thiết kế và thi công hệ thống hút gió quy trình bao gồm quạt hút, ống dẫn hệ thống chính & kết nối với máy sản xuất. Chúng tôi cũng thiết kế và xây dựng hệ thống thu gom bụi bẩn khô hoặc ướt cho quy trình máy sản xuất để xử lý khí thải trong quá trình xử lý trước khi thải ra khí quyển nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí.
Hotline 24/07

(+84) 918 424 086

Liên quan