Bể chứa nước thải|

CÔNG SUẤT 170CMD, QCVN 40:2011/BTNMT

Quy trình: Sản xuất chính xác kim loại
Chủ đầu tư: ESON PRECISION VIET NAM
Vị trí: KCN Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh

Read More

Bể chứa nước thải|

Công suất: 100 m3 / ngày đêm, QCVN40: 2011 / BTNMT Class A, Nước thải xi mạ điện Ni-Sn, Quy trình Hóa lý

Chủ đầu tư: Amo Vina
Vị trí: KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Công suất: 100 m3 / ngày đêm, QCVN40: 2011 / BTNMT Class A, Nước thải xi mạ điện Ni-Sn, Quy trình Hóa lý

Read More

Bể chứa nước thải|

Công suất: 350 m3 / d, QCVN40: 2011 / BTNMT, Loại B

Mộng nhựa ninh bình
Vị trí: Yên Thường, Yên Mô, Ninh Bình

Read More

Bể chứa nước thải|

Công suất: 500 m3 / d, QCVN40: 2011 / BTNMT, Loại B, Hóa lý; 2018 (đang tiến hành)

Chủ đầu tư: Hanwha Aero Engines
Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Read More

Bể chứa nước thải|

Công suất: 200 m3 / ngày, QCVN40: 2011 / BTNMT Class A

HH Dream Printing
Vị trí: KCN Bình Lục, Trung Lương, Hà Nam

Read More

Bể chứa nước thải|

Công suất 350 m3d, tiêu chuẩn VSIP

Công nghệ cao
Vị trí KCN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh

Read More